Σας παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό πελατολόγιο της Deltagraphix. Με τους περισσότερους πελάτες μας έχουμε μία πολύχρονη και εξαιρετική συνεργασία που ξεπερνάει τα 15 χρόνια.